Top
doelstellingen en missie

Stichting Play4Kids heeft tot doel kinderen in binnen- en buitenland te helpen, die om uiteenlopende redenen niet goed mee kunnen komen in de maatschappij.

Doelgroepen zullen o.a. zijn:
1. Kinderen met een gedeeltelijke beperking, zowel lichamelijk als geestelijk
2. Kinderen met ADHD
3. Kinderen met psychische problemen
4. Kinderen met een instabiele thuissituatie

De redenen, waarom deze kinderen niet mee kunnen komen, kunnen bestaan uit een eventueel tekort aan voeding in sport, muziek, kleur en ritme hebben/krijgenDe Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (laten) geven van trainingen (individueel als groep) en projecten uit te zetten. Dit in samenwerking met diverse instanties en overige stichtingen.

Om dit doel te bekostigen zal/ zullen:

a. evenementen worden georganiseerd
b. subsidies worden aangevraagd
c. de stichting ook binnen het bedrijfsleven dit doel bekend maken
    om eventuele sponsoring te ontvangen.
d. samenwerkingsovereenkomsten worden aangegaan met gemeentes,
    provincies en overige instanties.