Top
kom in beweging


Stichting Play4kids is samen met Stichting Reikende Hand en oud-profvoetballer John de Wolf (Rotterdam-United), een project gestart om voor kinderen met verstandelijk en/of lichamelijke beperkingen een programma te ontwikkelen met als slogan :

“KOM IN BEWEGING”

Bij kinderen met een beperking wordt vaak "nee of niet mogelijk" verkocht waardoor uitdagingen wegvallen. Deze gesloten deuren kunnen geopend worden door positief en creatief om te gaan met een situatie. Hierbij is het belangrijk om niet gefocust te zijn op wat niet kan, maar juist te benadrukken wat wel mogelijk is en dat uit te bouwen. Persoonlijke ervaringen en de daaruit geleerde lessen waren de aanleiding om dit project te starten. Daarbij richten we ons op het meedenken en het samen naar mogelijke oplossingen zoeken. Belangrijk is daarbij ook het stimuleren en activeren van mensen, verenigingen en overige instanties.
 
Alles is mogelijk als je er maar voor gaat.
 
Stichting Play4kids is opgericht in juni 2009 en heeft als doelstelling om kinderen die tussen wal en schip vallen te helpen. Hulp bestaat uit het geven van trainingen en begeleiden van deze kinderen mede door samenwerking met professionele instanties.
 
 
Stichting Reikende Hand is opgericht in juli 1999 en ontstaan naar aanleiding van de behoefte om initiatieven voor en van mensen met een beperking te steunen. De stichting vindt het belangrijk voor het succes om betrokken te zijn bij de gesteunde projecten. Hierbij is zij erop gericht om te kijken hoe het maximale uit bepaalde situaties kan worden gehaald.  
Kortom het motto is: “aardige dingen doen voor aardige mensen”.

John de Wolf is oud-profvoetballer en, mede door de stichting Rotterdam-United, ervaringsdeskundige in het begeleiden van kinderen. Dit door het geven van voornamelijk voetbalclinics.